Poniedziałek, 4 marzec 2024 r. | Solenizanci: Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Lucja, Łucja,
SP3PKC Cool QSL
>> Poland first to fight! -historical facts II WW ;-) <<    >> Polacy pierwsi do walki! - fakty historyczne II WŚ ;-) <<

SQ3MVE - Moja batalia w Sądzie

Po, niestety nieudanej próbie dogadania się ze Spółdzielnią Mieszkaniową, postanowiłem sprawę instalacji moich anten przekazać do Sądu Rejonowego w Śremie.

Tak więc w połowie września 2009 r. adwokat, w moim imieniu, złożył pozew do Sądu Rejonowego

6.10.2009 r. otrzymałem z Sądu Rejonowego pismo z wyznaczoną datą pierwszego przesłuchania: 20.10.2009 r., godz. 9:00.

Jeśli ktoś ma wolną chwilkę w tym czasie, to zapraszam do sali nr 12 Sądu Rejonowego w Śremie.

Niestety z powodu choroby sędziny sprawa została zdjęta z wokandy :-(
Cóż zrobić. Oczekuję teraz wyznaczenia nowego terminu rozprawy...

W dniu 18.11.2009 r. otrzymałem kolejne wezwanie na rozprawę.
Nowy termin: 09.12.2009 r. godz. 14:00.

Chętnych zapraszam do sali nr 8 Sądu Rejonowego w Śremie.

No i cóż, wyżaliłem się sędzinie jaka ta moja spółdzielnia jest be...
Nie omieszkałem również wyrazić swojego oburzenia na fakt, że jak grzyby po deszczu na dachach bloków należących do niej wyrastają anteny radiodostępu internetowego, a mnie biednemu nie pozwalają zainstalować swoich. Przecież to czysta dyskryminacja!

Strona pozwana, w osobie aplikantki na radcę prawnego, zawnioskowała o przesłuchanie w charakterze świadka sąsiadki, której pismo było podstawą do cofnięcia zgody.
Sędzina wniosek przyjęła i wyznaczyła kolejny termin: 02.02.2010 r., godz. 9:00

Tak więc chętnych zapraszam do sali nr 12 Sądu Rejonowego w Śremie...

Dziś maiło się odbyć przesłuchanie sąsiadki...
Niestety z powodu błędu proceduralnego do przesłuchania nie doszło :-(
Na wezwaniu przekręcono nazwisko sąsiadki, dzięki czemu odmówiła przyjęcia doręczenia, podając jako przyczynę fakt, iż pod wskazanym adresem taka osoba nie mieszka...
Ponieważ cała linia obrony strony pozwanej opiera się na jej zeznaniach, sędzina, po sprawdzeniu obecności, wyznaczyła kolejny termin: 16.03.2010 r. godz. 9:00...

Jesli ktoś w dniu 16.03.2010 r. dysponuje wolnym czasem to zapraszam na godzinę 9:00 do sali nr 12 Sądu Rejonowego w Śremie...

No i rozprawa się odbyła. Sędzina, po wysłuchaniu obu stron zarządziła sporządzenie opinii biegłego sądowego.
Niestety nie został wyznaczony termin kolejnej rozprawy, gdyż jego ustalenie zostało uzależnione od otrzymania opinii.
Trzeba będzie cierpliwie poczekać...

Opinia biegłego już dotarła do sądu.
Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 04.08.2010 r.
Niestety jest on dość odległy. A przyczyną tego jest fakt, iż miesiąc lipiec jest miesiącem "urlopowym" dla tutejszego sądu...

Jeśli ktoś w dniu 04.08.2010 r. dysponuje wolnym czasem to zapraszam na godzinę 12:00 do sali nr 8 Sądu Rejonowego w Śremie...

O dziwo, na rozprawę nie stawił się nikt ze strony pozwanej. Czyżby po lekturze opinii biegłego sądowego doszli do wniosku, że nie ma to sensu?
Nieobecność strony pozwanej została odnotowana w protokole.
Ja z kolei zostałem ponownie przesłuchany na okoliczność sprawy. Sędzina zapytała się, czy nadal podtrzymuję swoje stanowisko. Ponownie dopytała się o rodzaj anten jakie chcę zainstalować na dachu oraz czy SM w jakiś sposób miała zastrzeżenia co do technicznej strony ich instalacji.
Opisałem w kilku zdaniach anteny, sposób ich montażu. Odpowiedziałem również, że SM nie miała żadnych zastrzeżeń co do instalacji antenowych, jedynie uściśliła sposób doprowadzenia kabli antenowych do mieszkania.
Wysłuchawszy moich wyjaśnień sędzina ogłosiła, że wyrok sądu zostanie odczytany 16.08.2010 r. o godzinie 14:20.
Całe szczęście, że na odczytaniu wyroku obecność nie jest obowiązkowa :-) Popsułoby to moje plany urlopowe...
Mam nadzieję, że sprawa zostanie rozstrzygnięta na moją korzyść:-)
No cóż, pozostaje teraz już tylko czekać na ogłoszenie wyroku...

Spieszę donieść, iż moja batalia w sądzie ze Spółdzielnią Mieszkaniową zakończyła się moim sukcesem!!!
 
Jednym słowem wygrałem!!! :-)

 
Teraz muszę poczekać na uprawomocnienie się wyroku...
Normalnie trwa to 14 dni, o ile nie zajdą dodatkowe okoliczności (odwołanie od wyroku, itp).
Niestety zaszły takie :-(
SM wystąpiła z wnioskiem do sądu o uzasadnienie wyroku, na co sędzina ma 14 dni.
Następnie, od doręczenie uzasadnienia, stronom przysługuje kolejne 14 dni na ewentualne odwołanie lub inne wnioski. Ponieważ dokumenty sądowe są dostarczane listem poleconym za podpisem, ich dostarczenie może trwać nawet 7 dni :-(
 
Tak więc najwcześniej będę mógł wyjść na dach w połowie października :-(
I to tylko z anteną na KF...
A to za sprawą przepisów mówiących, że instalacja antenowa umieszczona na budynku o wysokości ponad 3 metry podlega zgłoszeniu do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym. Ten z kolei ma 30 dni na wniesienie uwag :-(
Tak więc mój Big Star stanie najwcześniej w połowie listopada (o ile aura pozwoli) :-(

Jak tylko otrzymam uzasadnienie wyroku, umieszczę je w tym miejscu...

Zgodnie z obietnicą umieszczam linki do: wyroku sądu oraz uzasadnienia wyroku.

Mój log

Wpisz swój znak:

Kontakt:

145.400 MHz
QSL via OT 23
sq3mve(@)marph(.)pl
 

Reklamy

free counters

© by SQ3MVE, Śrem 2009 r.