Sobota, 25 maj 2024 r. | Solenizanci: Borysław, Borzysław, Elwira, Grzegorz, Leon, Magda, Magdalena, Maria, Urban,
SP3PKC Cool QSL
>> Poland first to fight! -historical facts II WW ;-) <<    >> Polacy pierwsi do walki! - fakty historyczne II WŚ ;-) <<

SQ3MVE - Dipol kalkulator

Tytułem wstępu

Obliczenie długości ramion dipola półfalowego wydaje się być bardzo proste. Wystarczy skorzystać ze wzoru określającego zależność między długością fali a częstotliwością:

λ = c / f

gdzie:

   λ - długość fali [m]
   c - prędkość światła [m/s]
   f - częstotliwość [Hz]

Dla obliczeń długości naszego dipola półfalowego możemy powyższy wzór nieco przekształcić do postaci, która bezpośrednio pozwoli wyliczyć oczekiwaną długość:

λ = 150 / f

gdzie:

   λ - długość dipola półfalowego [m]
   f - częstotliwość [MHz]

Należy tu jeszcze wspomnieć o współczynniku skrócenia kabla, który jest zależny od względnej przenikalności elektrycznej:

k = 1 / √εr

gdzie:

   εr - względna przenikalność elektryczna

Do tego dochodzi jeszcze wpływ podłoża na antenę. Rzadko kto ma możliwość powiesić antenę na wysokości co najmniej ½ λ, która to gwarantuje brak takiego wpływu. Szczególnie dla niższych pasm KF.

Powyższe utrudnia dokładne wyliczenie, nie tylko współczynnika skrócenia kabla ale również poprawki na wpływ podłoża.

Poniższy kalkulator powinien umożliwić nam dokładne wyliczenia metodą empiryczną.

Krok pierwszy

Obliczanie wstępnej długości dipola półfalowego, przy założeniu: k = 1.

Podaj częstotliwość: MHz
 

 
Obliczona długość dipola m
Obliczona długość ramienia m

Krok drugi

Zbuduj antenę o wymiarach z kroku pierwszego, a następnie powieś ją w miejscu docelowym i wyznacz rzeczywistą częstotliwość rezonansową (najlepiej analizatorem antenowym)

Krok trzeci

Oblicz rzeczywiste wymiary dipola

Podaj częstotliwość dla budowanego dipola MHz
Podaj zmierzoną częstotliwość rezonansową MHz
Podaj rzeczywistą długość ramienia dipola m    
 

 
Wyliczony współczynnik skrócenia m
Skorygowana długość dipola m
Skorygowana długość ramienia m
Korekta długości ramienia m

Krok czwarty

Skoryguj ramiona dipola. Zweryfikuj rezonans anteny i ciesz się pracą na paśmie na własnoręcznie zbudowanej antenie :-)

Mój log

Wpisz swój znak:

Kontakt:

145.400 MHz
QSL via OT 23
sq3mve(@)marph(.)pl
 

Reklamy

free counters

© by SQ3MVE, Śrem 2009 r.