Niedziela, 21 lipiec 2024 r. | Solenizanci: Andrzej, Dalida, Daniel, Prokop, Wawrzyniec, Wiktor,
SP3PKC Cool QSL
>> Poland first to fight! -historical facts II WW ;-) <<    >> Polacy pierwsi do walki! - fakty historyczne II WŚ ;-) <<

SQ3MVE - aplikacja QSLbiuroMVE

UWAGA!!!
Jeśli uważasz, że aplikacja jest pomocna i przypadkiem dysponujesz wolnymi środkami, wesprzyj proszę autora drobnym datkiem na zakup nowego sprzętu: YAESU FTDX10 i komputera stacjonarnego na

zrzutka.pl

UWAGA!!!
QSLbiuroMVE w wersji 2.0 (jak i wcześniejsze) zawiera nieaktualny wykaz Oddziałów Terenowych.
Proszę pobrać plik: ot.mve z najnowszymi danymi OT i skopiować go do katalogu z aplikacją QSLbiuroMVE.
 
Na dniach ukaże się wersja 2.1, zawierająca już najnowszy wykaz danych Oddziałów Terenowych.  
Przepraszam za utrudnienia :-)

UWAGA!!!
Aplikację QSLbiuroMVE można pobrać z działu "do pobrania".

UWAGA!!!
Każda nowa wersja aplikacji to pełna wersja :-)
Nie potrzeba instalować poprzednich wersji aby cieszyć się najnowszą :-)

UWAGA!!!
Do poprawnej pracy aplikacji w systemie linux potrzebna jest biblioteka libssh2 !!!
Można ją pobrać ze strony: http://www.libssh2.org/.

UWAGA!!!
Testowanie dostępnych danych z serwisów zewnętrznych należy przeprowadzić na znakach:

 • SQ3MVE - dla HamQTH;
 • AA7BQ - dla QRZ.COM.

18.05.2024 r.
Aktualizacja aplikacji do wersji 2.3, w której:

 1. Usunięto problem odczytu czasu łączności
 2. Usunięto problem wyszukiwania plików z rozszerzeniem *.ADI
 3. Dodano możliwość eksportu wczytanego logu do pliku CSV

09.05.2024 r.
Aktualizacja aplikacji do wesji 2.2, w której:

 1. Usunięto problem z odczytem nie do końca poprawnych plików ADIF (słowa kluczowe - nazwy kolumn pisane małymi literami)
 2. Usunięto problem z indeksowaniem OT o numerach zaczynających się cyfrą 0 (zero)

21.04.2024 r.
Aktualizacja aplikacji do wersji 2.1, w której:

 1. Zaktualizowano dane Oddziałów Terenowych PZK

27.03.2024 r.
Rozbudowano aplikację do wersji 2.0, w której:

 1. Dodano możliwość drukowania na etykiecie o dowolnej wielkości
 2. Wprowadzono kilka kosmetycznych poprawek (oznaczenie znakiem "X" wierszy do druku, przeredagowanie opisu aplikacji)

Przykładowe zrzuty ekranu dla wersji 2.0:

QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0 QSLbiuroMVE v 2.0

22.02.2019 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.72, w której:

 1. Poprawiono mechanizm wydruku etykiet.
 2. Dodano możliwość konfiguracji drukarki przed wydrukiem.
 3. Poprawiono kilka drobnych błędów.

25.01.2019 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.7, w której:

 1. W wersji dla Windows poprawiono mechanizm importu pliku osec_qsl.txt ze strony PZK
 2. Poprawiono drobny błąd weryfikacji okręgu i OT podczas importu danych z pliku ADIF
 3. Dodano mechanizm wydruku łączności na etykietach samoprzylepnych. Jak na razie w jedynym słusznym (??) formacie. Arkusze A4 są dostępne w handlu. Szczegóły na zakładce Konfiguracja w aplikacji
 
Proszę o podsyłanie wszelkich uwag, sugestii i chciejstw w zakresie wydruku etykiet.
Zobaczę jakie są Wasze wymagania i potrzeby. Może coś z tego da się wdrożyć do aplikacji? :-)

04.05.2015 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.65, w której:

 1. Poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie i wyświetlenie danych z HamQTH
Ponadto, po raz pierwszy skompilowano aplikację osobno dla systemów windows 32 i 64 bity.

21.11.2014 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.6, w której:

 1. Rozwiązano problem z pobieraniem pliku osec_qsl.txt ze strony PZK.

15.07.2014 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.5, w której:

 1. dodano obsługę błędu braku pliku z wykazem OT;
 2. dodano możliwość sortowania tabeli QSO w zakładce "Wyszukiwanie po logu" poprzez dwukrotne kliknięcie w nazwę kolumny;
 3. poprawiono obsługę błędów i wyświetlanie komunikatów związanych z brakiem dostępu do internetu i niemożności pobrania stosownych plików;
 4. dodano wyświetlanie dymków w tabeli QSO po najechaniu na niepuste pole.

30.05.2014 r.
Rozbudowa aplikacji do wersji 1.4, w której:

 1. zmodyfikowano moduł odczytu plików logu tak, aby odczytywał poprawnie do wersji ADIF 3.0.3 oraz specyficzną wersję generowaną przez program HRDLog;
 2. zmodyfikowano moduł odczytu plików z internetu;
 3. poprawiono kilka błędów związanych z obsługą plików z danymi źródłowymi;
 4. skompilowano wersję dla Windows XP (wersja 32 bity).

22.04.2014 r.
Mały upgrade do wersji 1.3, który dotyczy:

 1. obsługi formatu ADIF w wersji 2.0.

18.04.2014 r.
W końcu ukazała się wersja 1.2 linux, w której:

 1. dodano możliwość odpytania serwisów QRZ.COM lub HamQTH;
 2. dodano zakładkę konfiguracyjną;
 3. dodano zakładkę "O programie", w której umieszczono opis aplikacji oraz informacje licencyjne.

Przykładowe zrzuty ekranu wersji 1.2 linux:

QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2 QSLbiuroMVE v 1.2

03 maj 2013 r.
Udostępniono aplikację w wersji 0.2 alfa linux, w której:

 1. rozszerzono w zakładce "Wyszukiwanie po logu" prezentację w kolumnie "OT" numeru OT o numer okręgu SP;
 2. w zakładce "Wyszukiwanie po logu" dodano blokadę klawisza "Wyczyść tabelę..." na czas wczytywania danych;
 3. poprawiono błąd związany z lokalizacją plików źródłowych.

styczeń 2013 r.
Powstanie koncepcji aplikacji oraz upublicznienie działającej wersji 0.1 alfa linux.

Przykładowe zrzuty ekranu wersji 1 beta:

QSLbiuroMVE v 1 beta QSLbiuroMVE v 1 beta QSLbiuroMVE v 1 beta QSLbiuroMVE v 1 beta

Mój log

Wpisz swój znak:

Kontakt:

145.400 MHz
QSL via OT 23
sq3mve(@)marph(.)pl
 

Reklamy

free counters

© by SQ3MVE, Śrem 2009 r.